„Kívánatos, hogy az ellenőrző műszakilag legalábbis egyenrangú, sőt lehetőleg magasabb rendű, tapasztaltabb és tekintélyesebb legyen az ellenőrzöttnél, különben működése az ügyre káros, az ellenőrzöttre bántó lehet.” Dr. Möller Pál, építészmérnök, 1943.

Since 1994

Vállalkozásom fő profilját a kezdetekkor még csak a munkabiztonsági törvényekben, jogszabályokban, illetve a szabványokban foglaltak betartásának ellenőrzése tette ki. E tevékenység jogi bázisát az 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvényben foglaltak alkotják, amely szerint a munkáltató a foglalkoztatottjainak száma és azok munkakörülményeinek veszélyességi osztályba sorolása alapján köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni a szervezetten munkát végzők egészségének megóvása és munkakörülményeinek humanizálása érdekében.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályi előírás szerint a jogi személyeknek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó műszaki irányelvekben, szabványokban meghatározottak szerint kell megvalósítaniuk.

Cégvezetés

A fentiek alapján vállalkozásom tevékenységi köre időközben kiegészült a tűzvédelmi feladatok ellátásával is, hogy ezáltal komplexebb szolgáltatást tudjak nyújtani Tisztelt Megbízóim felé.

Végh Miklós
Végh Miklósmunkavédelmi szakmérnök, tűzvédelmi előadó
A Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztályán munkavédelmi felügyelői pozícióban eltöltött időszak alatt módom volt betekintést nyerni a Hatóság munkájába. Az itt szerzett tapasztalataimat felhasználva hatékony segítségére lehetek Vállalkozásának abban, hogy dokumentációi naprakészek legyenek, azok tartalma pedig megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.

Referenciák

Értéket teremtünk a szervezetten munkát végzők egészségének megóvása

és munkakörülményeinek humanizálása érdekében.

Felkeltettük érdeklődését?

Ahhoz, hogy elégedett partnereink közt köszönthessük, már csak egyetlen lépés hiányzik.

  Vezetéknév *

  Keresztnév *

  EMAIL Cím *

  Telefonszám

  Tárgy

  Miben segíthetünk?